Bureau Hartwerk

Intuïtieve Coaching en Counseling

hartwerk.jpg

Mijn naam is Annemarie de Vrieze.

Vanuit bezieling en behoefte aan een meer intuïtieve vorm van hulpverlening ben ik in 2012 gestart met Bureau Hartwerk: met aandacht voor zingeving, bewustwording en innerlijke groei. Zoveel mensen zijn op zoek naar vrijheid en verbinding. Zoveel mensen komen niet tot hun recht... stellen hoge eisen en willen aan van alles voldoen.

"Veel mensen zijn op zoek naar bewustwording en bevestiging, maar zoeken dit in de buitenwereld. Hoe serieus neem jij jezelf? Ik help je graag op weg naar verbinding met je echte zelf, los van alles waarmee je je identificeert."

Ik laat me in het dagelijks leven, werk en schrijven inspireren en raken door de energie van het hart: liefdevol en levenswijs, respectvol en eenvoudig. Het is deze energie die ruimte en inzicht geeft en je terugbrengt bij je "eigenwijsheid". Mensen voelen zich snel op hun gemak en uitgenodigd om op een liefdevolle manier naar zichzelf te kijken en veranderingen mogelijk te maken. Ik wens iedereen toe te geloven in eigen kracht en te leven volgens eigen natuur!

"Annemarie heeft iets bijzonders te bieden aan mensen. Niet alleen vanwege het intuïtief afstemmen, maar net zo goed door haar zuiverheid, integriteit en menselijke ervaring. Haar krachten liggen in het doorgeven van spirituele troost, inzicht en bemoediging. Die afstemming, die stroom kan ook heel praktisch zijn. Maar waar het vooral om gaat is liefde. Er is een chronisch tekort aan liefde..." (Pamela Kribbe, auteur van o.a. "Gesprekken met Jeshua", "Bezield leven", "Nacht van de ziel".)

 Eenvoud is het kenmerk van het ware

Reacties op mijn werkwijze

Werk- en levenservaring

'In ieder mens leeft het verlangen om zich volledig geliefd en geaccepteerd te voelen. Zich veilig en vertrouwd te weten, gezien en begrepen te worden door anderen. In ieder mens leeft tegelijkertijd het verlangen om zijn of haar eigen natuur uit te drukken. Deze twee krachten bewegen voortdurend met en om elkaar: verlangen naar eenheid en het verlangen naar onderscheidend zijn ten opzichte van de ander, de buitenwereld. Beiden zijn van even grote waarde.'