Bureau Hartwerk - Intuïtieve Coaching"Volg je hart" en "Doe wat je hart je ingeeft", hoor je jezelf of een ander vaak zeggen. Maar doe je dat eigenlijk wel en hoe doe je dat dan?
Veel mensen lopen op een bepaald punt in hun leven vast. Je staat op een kruispunt en weet niet welke weg in te slaan. Je hebt het idee dat je je levenslust of je eigen(wijs)heid kwijt bent. Je blik is gericht op de buitenwereld en langzaam aan verlies je het contact met je echte, ware zelf. Het helpt dan om de weg terug naar je hart te vinden.
Durf jij in je hart te kijken? Hoe groot is je verlangen om te durven kiezen wat voor jou goed voelt? Om je eigen waarheid te volgen zonder je teveel aan te passen aan de buitenwereld? Daar ligt de sleutel om je kracht volledig aan te boren.
Mijn doel is dat jij de stem van je hart gaat herkennen en vertrouwt op de wijsheid die je in jezelf vindt. Dit staat centraal in mijn manier van begeleiden. Daarbij zet ik intuïtieve waarneming en ervaring op persoonlijke wijze in. Een paar gesprekken kunnen soms al voldoende inzicht geven om verder te kunnen.
De methodes waarmee ik werk variëren van gesprekken, eenvoudige schrijfopdrachten tot geleide meditaties en intuïtieve oefeningen. Geen ingewikkelde methoden; wél een veilige ruimte waarin die stille 2e stem recht van spreken heeft.

Ontdek je missie en vind je bestemming.We worden allemaal geboren met een bestemming, een levensdoel. Alles wat je hiervoor nodig hebt, draag je al in je. In de loop van je leven kan het zijn dat je het contact met jezelf en daarmee met je levensdoel verliest. Door je zielsmissie weer helder voor ogen te krijgen en deze te verwoorden, kun je zelf je leven vormgeven, en maak je werk van wat jou bezielt.
Vanuit een nieuwe, liefdevolle kijk op jezelf geef je je leven opnieuw vorm. Een intensief proces, waarbij je dromen en je missie in het licht zet en waar gaat maken. Vanuit aanwezig zijn en aandacht voor jezelf, krijg je helderheid en een innerlijk weten over wat jouw juiste weg is.
Zowel in mijn persoonlijk leven als in de verschillende takken van hulpverlening heb ik veel ervaring opgedaan. In dit proces van innerlijke groei heb ik geleerd me op verschillende manieren af te stemmen op de ander.
Vanuit ervaring en ontwikkeling kan ik de problemen die mensen ervaren binnen een breder kader plaatsen waardoor de problemen in een ander licht verschijnen, meer als een betekenisvolle uitdaging. Vanuit mijn intuïtieve kant voel ik vaak aan waarom iemand tegen bepaalde blokkades aanloopt en wat er nodig is om die (geleidelijk aan) op te lossen. Dit voelende of intuïtieve waarnemen is een steeds belangrijker deel van mijn werk geworden, dat me veel voldoening geeft. Soms manifesteert het zich in de vorm van (symbolische) beelden die ik zie, op andere momenten is het meer een voelend weten. Wat ik aan informatie ontvang langs innerlijke weg, kan als vertrekpunt of leidraad dienen voor ons gesprek.

WerkervaringDementieconsulent Trema Welzijn, Woudrichem en Werkendam
Maatschappelijk Werker Zorgplein Maaswaarden, Wijk en Aalburg
Particulier Ambulant Begeleider, Regio Den Bosch
Ambulant Begeleider/Medewerker Intake Buro Maks, Tilburg en Den Bosch
Zorgcoördinator Zorgcentrum De Grevelingen Den Bosch
Begeleider (groep en individueel) RIBW Tilburg
Wijkverpleging Thuiszorg Regio 's- Hertogenbosch
Verpleeghuis Eikendonk, Waalwijk
Opleidingen en trainingen, o.a.
HBO Leergang Loopbaancoaching Wageningen (Cedeo erkend)
HBO Basisjaar Paranormaal Therapie Academie Natuurgeneeskunde Zuid NL
HBO Module Transformatiebegeleiding NEM Academie Breda (NFG geaccrediteerd)
Post HBO Training Rouw en Verliesverwerking Barneveld (Marieke de Bruin)
Workshops en Verdiepingstrajecten Spiritueel Therapeutisch Werken (P. Kribbe en G. Gielen)
HBO Psychopathologie (RINO Zuid)
HBO Psychosociaal Hulpverlener Academie Integrale Menswetenschappen Utrecht
En niet te vergeten.....
Zoals bij iedereen is mijn persoonlijke leven ook mijn grootste leerschool. De rol die mijn moeder hierin heeft gespeeld is wel de meest belangrijke. Zij was al op jonge leeftijd zeer ernstig gehandicapt. Mijn vader overleed vroeg. Samen met mijn zus heb ik geleerd zorg en verantwoordelijkheid te dragen. En aandacht voor mijn eigen ontwikkeling te houden. Ook zag ik haar innerlijk proces van acceptatie, zingeving en het overwinnen van angsten. Het heeft mij uiteindelijk wijsheid en rijkdom gegeven.

CoachingWanneer je vastloopt, je levenslust en eigen(wijs)heid verliest, het even niet meer weet, bevestiging nodig hebt, je angstig, gespannen of overbelast voelt, dan loop ik graag even met je mee. Ik bied je mijn luisterend oor, een spiegel, een andere kijk en inzichtgevende helende gesprekken. Mijn aanpak is betrokken en betrouwbaar met ruimte voor humor.
Ik geloof in jouw eigen kracht en jouw wijsheid en ervaar een vanzelfsprekend respect voor jouw eigenheid.
Herinner je weer wie je bent! Durf de weg naar binnen te gaan en ontdek je kracht, maar ook je schaduwkanten. Want juist die schaduwkanten herbergen een schat aan bruikbare handvatten.
Hoe ga je om met angsten en negativiteit in jezelf, de ander of de wereld om je heen? Hoe herken je de stem van je hart?
Door je eigen licht erop te schijnen en je zonder oordeel ervoor open te stellen, ervaar je heelwording van binnenuit.
Intuïtieve Coaching aan huis.

Intuïtieve Coaching aan huis.
Met aandacht voor;
Onzekerheid, twijfel, angst, grenzen, laag zelfbeeld, gevoeligheid, gebrek aan zelfvertrouwen
Zelfverwerkelijking en zinvolle levensinvulling (bewustwording en persoonlijke groei)
Spiritualiteit en zingevingvraagstukken
Steun en begeleiding bij rouw en verliesverwerking
Begeleiding/coaching werkgerelateerde vragen
Ik werk met;
Inzichtgevende gesprekken
Vragenlijsten, eenvoudige oefeningen, (schrijf)opdrachten
Het innerlijk kind
Innerlijke wijsheid en bezieling
Intuïtie, beleving, afstemming
Kernkwaliteiten, innerlijke drijfveren en behoeften
Visualisatie, meditatie
Ontspanningsoefeningen, aandachtsoefeningen, lichaamsbewustzijn
Loslaten van innerlijke oordelen, weerstanden en beperkende overtuigingen
Angst, Rouw, Bewustwording, Spiritualiteit, Persoonlijke Groei, Onzekerheid, Verliesverwerking
Bestemming, Grenzen, Veranderingsprocessen, Laag Zelfbeeld, Gebrek aan Zelfvertrouwen, Twijfel, Zelfverwerkelijking
Gevoeligheid, Ingrijpende Gebeurtenissen, Coaching Drunen, Volg je Hart, Vergoedingen Consulten, Zingeving
Eigen Waarheid, Therapeut RBCZ, Bureau Hartwerk, Psychosociale Hulpverlening Drunen, Werkgerelateerde Vragen
Vergoeding Aanvullende Verzekering, Intuïtieve Coaching en Counseling, Coaching en Counseling Drunen
Zinvolle Levensinvulling, Therapie, spiritueel, intuïtief, E-consult, Channeling, Afstemming, Lichtwerk, Heusden
Waalwijk, Nieuwkuijk, Vlijmen, Tilburg, Den Bosch, Langstraat, Kracht, Liefde, Bestemming, Onzekerheid, twijfel
grenzen, zingeving, Verlies, Verandering, Innerlijk kind, Innerlijke wijsheid, Innerlijke groei, Visualisatie, Meditatie
Troost, Inzicht, Bemoediging, Inspiraties, Bezieling

Mijn naam is
Annemarie de Vrieze.
Ik ben getrouwd en ik heb een zoon.
Ik heb in heel wat werkvelden en met vele doelgroepen binnen de reguliere
hulpverlening gewerkt, tot ik uiteindelijk koos om - naast een vast dienstverband -
een eigen praktijk te starten.
Dat ging niet vanzelf. Ik moest eerst leren vertrouwen op eigen kracht en durven
geloven in eigen kwaliteiten en verlangens. Onder andere het verlangen naar het
vormgeven van een eigen praktijk, waarin -naast de gangbare hulpverlening- ruimte is voor spiritualiteit, bezieling en intuïtieve vermogens. Want juist die intuïtieve waarnemingen duwen me op zachte en liefdevolle wijze in de juiste richting. Terwijl de op controle en angst gebaseerde ideeën me hier verder vanaf houden en afbreuk doen aan mijn eigen(wijs)heid.
Mijn absolute uitdaging is en blijft het volgen van mijn eigen impulsen en de vaak
stille fluisteringen van binnen uit. En dan wordt het leven ineens veel eenvoudiger.

Informatie
De gesprekken geef ik ambulant. Dat betekent dat ik die bij je thuis voer.
Eerst vindt een kennismaking plaats, waarin we samen het doel en de hulpvraag samenstellen.
Soms kunnen 2 of 3 gesprekken al voldoende zijn. Samen kijken we naar de manier waarop jij jouw doel(en) wilt bereiken.
Als de situatie het toelaat maak ik graag gebruik van de buitenlucht en maken we een wandeling door bijvoorbeeld de Drunense duinen. Of op een door jou zelf gekozen locatie.
Ik ben geregistreerd lid van de beroepsvereniging LVPW. Dat wil zeggen dat mijn werk regelmatig wordt getoetst en dat je gebruik kunt maken van een klachtenregeling.
Veel zorgverzekeraars vergoeden alternatieve hulpverlening. Je kunt bij je ziektekostenverzekeraar informeren of je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Zie voor verdere informatie de LVPW-site: www.lvpw.nl

Mocht je meer informatie wensen, dan kun je bellen of mailen naar annemarie@bureauhartwerk.nl
Tel. 06 81 42 55 12
AGB code: 90-045428
Praktijkcode:90-54080
K.V.K nr.: 17238971