Bureau Hartwerk Drunen - Annemarie de Vrieze

Coaching en Counseling vanuit het hart

 

Vanuit behoefte aan een meer intuïtieve vorm van hulpverlening ben ik in 2012, naast het reguliere werk, gestart met Bureau Hartwerk: met aandacht voor zingeving, bewustwording en innerlijke groei. Zoveel mensen zijn op zoek naar vrijheid, een fijn leven, plezierig werk en verbinding met zichzelf en de ander. Zoveel mensen komen niet tot hun recht... passen zich aan, stellen hoge eisen en willen aan van alles voldoen. Daarmee raken ze het contact met het échte en oprechte in zichzelf kwijt. Dat maakt somber, geeft leegte en een gevoel van zinloosheid.

Ik laat me in het leven, werk en schrijven inspireren en raken door de energie en het bewustzijn van het hart: liefdevol, respectvol en eenvoudig. Het geeft ruimte, inzicht en brengt mensen terug bij hun "eigenwijsheid". Het intuïtief afstemmen vanuit dit hartsgedragen bewustzijn zet vragen in een spiritueel daglicht en geeft troost, bemoediging en raakt een 'gevoel van waarheid'. Mensen voelen zich snel op hun gemak en uitgenodigd om op een liefdevolle manier naar zichzelf te kijken en veranderingen mogelijk te maken. Ik wens iedereen toe te geloven in eigen kracht en te leven volgens eigen natuur!

"Veel mensen zijn op zoek naar bevestiging, maar zoeken dit in de buitenwereld. Hoe serieus neem jij jezelf? Ik help je graag op weg naar verbinding met je échte zelf, los van alles waarmee je je identificeert."

 Zowel in mijn persoonlijk leven als in de verschillende vormen van hulpverlening heb ik veel ervaring opgedaan. In dit proces van innerlijke groei heb ik geleerd me op verschillende manieren af te stemmen op de ander. Vanuit ervaring en ontwikkeling kan ik de problemen die mensen ervaren binnen een breder kader plaatsen waardoor de problemen in een ander licht verschijnen, meer als een betekenisvolle uitdaging. Vanuit mijn intuïtieve kant voel ik vaak aan waarom iemand tegen bepaalde blokkades aanloopt en wat er nodig is om die (geleidelijk aan) op te lossen. Dit voelende of intuïtieve waarnemen is een steeds belangrijker deel van mijn werk geworden, dat me veel voldoening geeft. Soms manifesteert het zich in de vorm van (symbolische) beelden, op andere momenten is het meer een voelend weten. Wat ik aan informatie ontvang langs deze weg, kan als vertrekpunt of leidraad dienen voor ons gesprek.

"Annemarie heeft iets bijzonders te bieden aan mensen. Niet alleen vanwege het intuïtief afstemmen, maar net zo goed door haar zuiverheid, integriteit en menselijke ervaring. Haar krachten liggen in het doorgeven van spirituele troost, inzicht en bemoediging. Die afstemming, die stroom kan ook heel praktisch zijn. Maar waar het vooral om gaat is liefde. Er is een chronisch tekort aan liefde..." (Pamela Kribbe, auteur van o.a. "Gesprekken met Jeshua", "Bezield leven", "Nacht van de ziel".)

 

 Eenvoud is het kenmerk van het ware

Reacties op mijn werkwijze

Werk- en levenservaring

'In ieder mens leeft het verlangen om zich geliefd en geaccepteerd te voelen. Zich veilig en vertrouwd te weten, gezien en begrepen te worden door anderen. In ieder mens leeft tegelijkertijd het verlangen om zijn of haar eigen natuur uit te drukken. Deze twee krachten bewegen voortdurend met elkaar en om elkaar heen: verlangen naar eenheid en het verlangen naar onderscheidend zijn ten opzichte van de ander, de buitenwereld. Beiden zijn van even grote waarde.'