Bureau Hartwerk Drunen - Annemarie de Vrieze

Coaching en Counseling vanuit het hart

PRIVACYVERKLARING

Bureau Hartwerk, gevestigd aan de Lipsstraat 7 5151 BH te Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bureauhartwerk.nl

Lipsstraat 7

5151 BH Drunen

06 81425512

Annemarie de Vrieze is de functionaris gegevensbescherming van Bureau Hartwerk. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Hartwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Naam

adres

Emailadres

Telefoonnummer

Foto’s (altijd na toestemming)

Bureau Hartwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Geautomatiseerde besluitvorming Bureau Hartwerk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Hartwerk) tussen zit.

Bureau Hartwerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Outlook Email, agenda, contactgegevens 

Yoomla Website content Nieuwsbriefverzending Persoonlijke gegevens alleen zichtbaar na toestemming betrokkenen. Aanmelden en afmelden kan door betrokkenen op ieder moment rechtstreeks of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Yoomla Website hosting, online email, agenda en contactgegevens 

Microsoft Office Eigen facturatieprogramma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Hartwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke gegevens verzamelen we?  Waar bewaren we ze?

Naam, adres mailadres Telefoonnummer Foto’s Functie zo nodig.

Van wie?

Opdrachtgevers, klanten en potentiële klanten

Wie heeft toegang tot gegevens?

Annemarie de Vrieze PC (versleuteld programma) en in papieren dossier 7 jaar

Waar bewaren we ze? Bewaartermijn:

Informatie over behandeling en klachten Klanten Annemarie de Vrieze PC 10 jaar

Bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, factuurbedragen

Leveranciers en B2B-klanten Annemarie de Vrieze PC en in papieren dossier 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Hartwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Bureau Hartwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Hartwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bureau Hartwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Hartwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opnieuw opgemaakt: juli 2019